Föreningen Universitetsholdingbolag i Sverige, FUHS, är en förening där de svenska universitetsholdingbolagen är medlemmar.


Föreningen ger medlemmarna möjlighet till erfarenhets– och informationsutbyte för att stärka och ta tillvara deras intressen.


Läs mer om föreningen här>>>