Karlstads universitet Holding AB äger, helt eller delvis, sådana dotterbolag som stärker universitetets förmåga att nyttiggöra forskning och utbildning.


Sedan 2005 finns det helägda dotterbolaget Karlstads universitet Uppdrags AB som hanterar alla uppdragsutbildningar vid lärosätet . Uppdrags AB omsätter c:a 35 MSEK/år.Karlstads universitet Holding AB


Address              651 88 KARLSTAD
Contact               Eva Moberg
Tel.                    +46 734 614 211, +46 54 700 14 90
E-mail                 eva.moberg@kau.se
Web                    www.kau.se/uppdragsutbildning>>