SLU Holding AB har till uppdrag att göra Sveriges Lantbruksuniversitets, SLU:s, framstående forskning tillgänglig för samhället i form av produkter och tjänster. Detta sker bland annat genom att formulera affärskoncept, licensiera ut innovationer till näringslivet samt göra investeringar i tidiga skeden i bolag baserade på forskning från SLU.


Verksamhetsområdena är främst Innovationssupport till SLU:s forskare och riskkapital. SLU Holding är verksamma inom den Gröna Sektorn, som är basen för en tredjedel av Sveriges industriproduktion och har en mycket stor betydelse för Sveriges ekonomiska utveckling och välstånd.


De projekt SLU Holding ger stöd åt, utvecklar och investerar i präglas av starka, innovativa lösningar och kommer från varierande forskningsområden som växtskydd, bioteknik, genetik, livsmedelsproduktion och -förädling, veterinärmedicin och vacciner.

SLU Holding AB


Address                     Uppsala Science Park, 751 83 Uppsala
Contact                      Johannes Dyring
Tel.                            +46 (0)18 672545
E-mail                       johannes.dyring@slu.se
Web                           www.sluholding.se>>