SU Holding bedriver verksamhet som förvaltare och ägare i rörelsedrivna dotterbolag och kommersialiseringsprojekt i huvudsak ursprungna från forskare, doktorander, alumner, anställda och studenter vid Stockholms universitet. 

Bolaget förvärvar, förvaltar och säljer aktier och andelar i hel- eller delägda bolag samt agerar genom ett aktivt ägarstöd även i samarbete med andra finansiärer och investerare av dessa bolag och verkar för och maximera nyttiggörande och kommersialisering av forskningsresultat och forskningskompetens vid Stockholms universitet.

SU Holding är även den kommersiella partnern vid ut-licensieringsaffärer sprungna ur forskningsresultat från Stockholms universitet.

SU Holding äger dotterbolaget SU Inkubator AB, har ägarandelar i ett 20-tal portföljföretag, samt har den kommersiella ägarrollen i två VINNOVA finansierade forskningscentra.

Stockholms universitet Holding AB


Address               Universitetsvägen 8, 106 91 STOCKHOLM
Contact                Mona Wilcke
Tel.                      +46 (0)736-903 010
E-mail                  mona.wilcke@holding.su.se
Web                      www.suholding.se