Tillsammans med forskare och saminvesterare har GU Ventures sedan 1995 utvecklat över 140 nya affärsidéer, som i ett hundratal aktiebolag och projekt sysselsatt 350 personer och omsatt 300 MSEK vid senaste mätningen. Bolagen har sammanlagt attraherat närmare 2 miljarder SEK i kapital.


Flera av GU Ventures innehav har avyttrats med vinst och elva av bolagen är noterade. Portföljen består idag av ett 60-tal innehav.


Uppgifter från 2018.

GU Ventures


Address             Erik Dahlbergsgatan 11A, Vån 2, SE-411 26 Göteborg

Contact              Klementina Österberg
Tel:                     +46 (0)31-786 5153, Mobil: +46 (0)704-401190
E-mail                klementina.osterberg@ventures.gu.se

Web:                   wwww.ventures.gu.se>>