Högskolan i Borås (HB) Holding AB startades 2004. Högskolans sex institutioner har i olika grad bidragit till bolagiserade projekt.


Vårdområdet: 

Forskningsprogrammet ACTION –Assisting Carers using Telematic Interventions to meet Older Persons 19 Needs. (Fil. Dr Lennart Magnusson) vid drivs i dag som Action Caring AB Internetbaserad stödverksamhet i 19 kommuner. Företaget har våren 2011 vunnit den första kommunala upphandlingsprocessen. Det  innebär att ett rent forskningsprojekt, stött av bl.a. EU nu blivit en etablerad vårdform och utgör ett lyckosamt exempel på e-Health - utveckling. 


I samma härad finns Posifon AB, ett mobilt GPS/Internetbaserat larmsysem som riktar sig till personer med nedsatt förmåga.


I Borås är textil fortfarande ett viktigt område. Vinnväxtprgorammet Smart Textiles har en stor potential. Ett exempel är ABInitio som  utvecklat och marknadsför en unik bullerdämpande textil – Cullus - som förenar modern design med förbättrad inomhusmiljö.


Ett examensarbete vid Ingenjörshögskolan 2004 av  Mikael Persson  kring analys av produktionsstörningar ledde fram till bildandet av Good Solutions AB. Bolaget levererar idag sin RS-produkt till den svenska industrin med positivt resultat för båda parter.


Dessa företag utgör några exempel på utvecklingspotential  vid Högskolan i Borås. Lärosätet befinner sig  i en fas av utveckling vilken stärkts i och med egen examinationsrätt inom aktiva forskningsområden.

Högskolan i Borås Holding AB


Address               Allégatan 1 , 501 90 Borås
Contact               Erik Bresky
Tel.                     +46 (0)733-778520
E-mail                 erik.bresky@hb.se
Web                     www.hb.se>>