Högskolan Kristianstad Holding AB Holding bildades 2003.

HKR Holding ska var en drivande part i Högskolan Kristianstads strategi att främja affärsmöjligheter, entreprenörskap och tillväxt.


I samarbete med närstående aktörer som Futurum Creative Center, inkubatorn Rampen Skåne Nordost, Innovationskontor Syd m fl ska affärsidéer med koppling till Högskolan identifieras och stödjas. Fokus ska ligga på kommersiellt intressanta affärsprojekt som kan utvecklas till tillväxtföretag.


Målgruppen för HKR Holding omfattar även externa affärsprojekt där man i tidigt skede söker samarbete med Högskolan för att i olika avseende öka kunskap och kompetens i företaget.


HKR Holding har idag det helägda dotterbolaget Högskolan Kristianstad Uppdrag AB som utvecklar och förmedlar utbildning, seminarier osv med akademisk inriktning.


HKR Holding har även ett aktivt engagemang intressebolaget DRSK Development AB som man följt sedan starten 2009.

Högskolan Kristianstad Holding AB


Address              Elmetorpsvägen 15, 291 88 Kristianstad
Contact               Jonas Haak
Tel.                     +46 44-203 000
E-mail                Jonas.Haak@hkr.se
Web                    www.hkr-holding.se>>