KTH Holding AB är ett statligt ägt bolag som på uppdrag av regeringen förvaltas av KTHs styrelse. Bolaget bildades 1994 och 1997 överfördes förvaltningen till högskolan.


Bolagets verksamhet skall vara att förvärva, förvalta och sälja aktier och andelar i hel- eller delägda projekt- och tjänstebolag som har till syfte att bedriva forsknings- och utvecklingsarbete (FoU) för kommersiell exploatering av projekt och kunskaper framtagna eller uppkomna inom ramen för verksamheten vid Kungliga Tekniska högskolan samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

KTH Holding AB


Address               KTH, 100 44 STOCKHOLM
Contact                Lisa Ericsson
Tel.                       +46 (0)8-7906607 / +46 (0)733-152662
E-mail                  lisaeric@kth.se
Web                      www.holding.kth.se>>