Linköpings universitet Holding AB (LiU Holding) grundades 1995 0ch ägs av Linköpings universitet (LiU). LiU Holding är strukturerad utifrån två huvudprocesser, Innovation och Samverkan. Inom processen Innovation ingår LIU Innovation  (tidigare InnovationskontorEtt), LiU Invest och LEAD. LiU Innovation stöttar forskare, anställda och studenter att ta sina idéer vidare. LiU Invest har uppdraget att genom aktivt ägarskap äga eller ta ägarandelar i företag. Inkubatorverksamheten ligger i dotterbolaget LEAD.

 

Inom ramen för samverkan ryms LiU Relation, Spetsa AB och Unitalent AB. LiU Relation hanterar givarrelationer relaterade till universitetets externfinansiering, strategiska partnerskap samt kommunsamverkansavtal. Spetsa AB paketerar och säljer forskningsnära tjänster. Unitalent är ett studentkonsultföretag som stärker företag och organisationer med talanger från LiU genom tidsbestämda konsultuppdrag.

Linköpings universitet Holding AB

Address               Teknikringen 10, 583 83 Linköping
Contact               Johan Lilliecreutz
Tel.                     +4613286990
E-mail                 johan.lilliecreutz@liu.se
Web                    www.liu.se>>