Linnaeus University Development AB (LUDAB) skall förvärva, förvalta och sälja aktier och andelar i hel- eller delägda bolag som har till syfte att bedriva forsknings- och utvecklingsarbete (FoU) för kommersiell exploatering av projekt och kunskaper framtagna eller uppkomna inom ramen för verksamheten vid Linnéuniversitetet, att förmedla uppdragsutbildning  samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

 

LUDAB är delägare i de två universitetsnära inkubatorerna som finns i Linnéregionen.

Linnaeus University Development AB


Address              Avd för externa relationer, 351 95 Växjö
Contact               Emma Hermansson
Tel.                     +46 470 708 502
E-mail                emma.hermansson@lnu.se
Web                    www.lnu.se>>