Samtliga aktier i bolaget ägs av Umeå universitet. Bolaget är moderbolag i en koncern som förutom moderbolaget består av dotterbolagen Uminova Innovation AB samt USBE Executive Education AB . Därutöver ingår även intresseföretagen Etanol Pilot i Sverige AB, Uminova Invest AB samt BLG Programmet AB.


Uminova Holding bedriver ingen operativ verksamhet utan är i huvudsak inriktad på att följa upp verksamheten i dotter/intressebolagen samt övriga aktörer som är verksamma inom Umeå universitets innovationssystem.

Uminova Holding AB


Address               Umeå universitet, 901 87 Umeå
Contact                Agneta Marell
Tel.                      +46 (0)90-7866966
E-mail                 Agneta.Marell@adm.umu.se
Web                     www.uminova.se>>