Uppsala universitet Holding AB (UU Holding) investerar i nya forskningsbaserade företag från Uppsala universitet.

 

Sedan starten 1995 och fram till sista december 2017 har UU Holding medverkat som ägare vid bildandet av 93 bolag och investerat ca 150 mnkr. Den ackumulerade realisationsvinsten 2017 var 80,3 mnkr vid årsskiftet.

 

I dotterbolaget UU Projekt AB drivs en handfull verifierings- och utvecklingsprojekt för egna medel samt ett tjugotal projekt per år inom ramen för VINNOVAs VFT-program. Verksamheten bedrivs i nära relation med innovationskontoret UU Innovation inom universitetet. UU Projekt bidrar även till patentavyttringar till existerande företag baserade på forskares uppfinningar.

Uppsala universitet Holding AB


Address               Innovation Hub, Science Park, 751 83 Uppsala
Contact                Mateo Santurio


Tel.                       Mobil +46 70 316 35 72
E-mail                  mateo.santurio@holding.uu.se


Web                      www.holding.uu.se>>