Karolinska Institutet värdesätter sedan länge en dynamisk interaktion mellan akademi och näringsliv – med ömsesidiga fördelar för hela samhället som följd. För att kunna värdera, utveckla och kommersialisera intressanta upptäckter inom life science och medicinteknik har ett övergripande innovationssystem skapats inom Karolinska Institutet – KI Innovation.
Detta unika system tar tillvara och utvecklar forskningsidéer från både svenska och andra nordiska universitet.

Några av KIHAB:s viktigaste uppgifter är att förvalta aktier i forsknings-och utvecklingsbolag, etablera delägarskap i lovande företag, erbjuda bra infrastruktur för nystartade företag samt tillhandahålla administrativa, juridiska och ekonomiska tjänster för i dagsläget 45 bolag.


Karolinska Institutet Holding AB, KIHAB, skapar en förutsättning för KI att agera kommersiellt. Detta innebär att bolaget tar risker och också får göra vinster - till skillnad från Karolinska Institutet som är en statlig myndighet. Verksamheten drivs i stor utsträckning genom de helägda dotterbolagen:

Karolinska Institutet Innovations AB (KIAB)

Karolinska Institutet Science Park AB (KISP)
Karolinska Institutet Health Management AB (KI Health)
Karolinska Institutet University Press AB (KIUP)
University Accomodation Center AB (UAC)


KIHAB äger också 12 procent aktierna  i investmentbolaget Karolinska Development AB, som har en portfölj med omkring 45 bolag inom life science-området.


KI Holding AB är även delägare (25 procent) i Biocelex Oy, en motsvarighet till KIAB, inom Turku Science Park i Finland.

Karolinska Institutet Holding AB


Address               Tomtebodavägen 23 A, 171 65 Solna
Contact                Anders Flodin
Tel.                       Mobil: 073-370 81 55
E-mail                  anders.flodin@kiholding.se
Web                      www.holding.ki.se>>