Föreningens ändamål

Genom FUHS ges medlemmarna möjlighet att utbyta erfarenheter och information för att stärka och ta tillvara deras intresse.


Föreningen bevakar utvecklingen inom universitetsholdingbolagsområdet i Sverige och internationellt. Föreningen är en viktig plattform för samverkan mellan medlemmarna.


Föreningen är även en kunskaps– och erfarenhetsresurs inom kommersialisering, nyttiggörande och innovation för universitets- och högskolevärlden. Flera departement  och andra organisationer vänder sig till  föreningen med remisser.


Ad Valorem  (”efter dess värde”) avspeglar universitetsholdingbolagens strävan att med rätt resurser stödja universitet eller högskola att öka värdet på kommersialiserbara innovationer, uppfinningar och verksamheter.


Universitetsholdingbolagen är en av ytterst få svenska institutionella investerare i tidiga skeden.


Allmänt

FUHS är en ideell förening och har sitt säte i Solna. 

Föreningen bildades 2005 och idag är alla svenska universitetsholdingbolag medlemmar i föreningen.

Det finns 18 svenska universitetsholdingbolag (januari 2015).

Styrelsens sammansättning:

Ordf. Johan Lilliecreutz, Linköpings universitet Holding AB

Ledamot  Emma Hermansson, Linnaeus University Development AB

Ledamot  Urban Eriksson, SLU Holding AB

Ledamot  Mona Wilcke, Stockholms universitet Holding AB

Ledamot Gry Holmgren Hafskjold, LTU Business AB