Ett utvecklat innovationsstöd vid lärosätena

FUHS höstmöte har genomförts hos SLU Holding i Uppsala där spännande, viktiga och framåtriktade diskussioner mellan ansvariga för de svenska holdingbolagen och innovationskontoren träffades.

Lämna ett svar