MDU Holding AB

MDU Holding AB

MDU Holding AB är en del av universitetets innovationsverksamhet och jobbar tätt ihop med MDU:s innovationsrådgivning på innovationskontoret Idélab.

liu-bild

Grundat: 2022
Förvaltas av: Mälardalens Universitet
Verksamheter: MDU Holding AB
VD: John-Edvard Stenstrand
Kontakt: John-Edvard Stenstrand, +46 (0)21 10 15 70, john-edvard.stenstrand@mdu.se
Adress: Box 883, 721 23 Västerås
Webbadress: www.mdu.se/om-mdu/mdu-holding-ab