Uppsala universitet Holding AB

Uppsala universitet Holding AB

Uppsala universitet Holding AB (UU Holding) investerar i nya forskningsbaserade företag från Uppsala universitet. I dotterbolaget UU Projekt AB drivs verifierings- och utvecklingsprojekt, UU Projekt bidrar även till patentavyttringar till existerande företag baserade på forskares uppfinningar. UU Holding kan, genom Research Intellectual Property AB (RIPAB), vara avtalspart i konsortier där Uppsala universitet behöver en juridisk person som i dess vägnar hanterar IP-relaterade frågor. Det helägda bolaget Institutet för Personal- och Företagsutveckling (IPF AB) bedriver praktiknära forskningsprojekt och chefs- och ledarutveckling. UU Holding är medgrundare och delägare till inkubatorn UIC (UIC AB).

liu-bild

Grundat: 1996
Förvaltas av: Uppsala universitet
Verksamheter: UU Holding AB, UU Projekt AB, Research Intellectual Property AB, IPF AB, UIC AB
VD: Gunilla Lundmark
Kontakt: Gunilla Lundmark, 0709 – 74 90 57
Adress: Innovation Hub, Dag Hammarskjölds väg 38 Science Park, 751 83 Uppsala
Webbadress: www.holding.uu.se