Ej publik – Utkast manuella nyheter

Läs mer på liu

Exempelnyhet

FUHS är en ideell förening och har sitt säte i Solna. Föreningen bildades 2005 och idag är alla svenska universitetsholdingbolag medlemmar i föreningen. Det finns 18 svenska universitetsholdingbolag (januari 2015).