Nyttiggörande i världsklass – Lunchseminarium 20/10 11.30-13

I mitten av oktober presenteras den statliga utredningen om innovationsstödet vid universitet och högskolor av utredaren Alf Karlsson. Självklart finns ett intresse för denna utredning och det är också ett bra tillfälle att lyfta blicken och fundera på hur vi kan utveckla just nyttiggörande av forskning.

Bara dagar efter att utredningen har presenterats bjuder SISP och FUHS därför in till ett digitalt lunchseminarium. Slå dig ner framför datorn under lunchen, lyssna när utredaren presenterar sina förslag och delta i den efterföljande diskussionen

Länk till anmälan via sisp.se

Välkomna!

Vill skapa företagsboom kring framgångsrik forskning

Ett nytt investeringsråd ska hjälpa forskare och studenter att förverkliga sina idéer och skapa nytta i samhället. Rådets ordförande, Hans Sollerman, ser tre områden där han tror Örebro universitet har extra stor potential: mat och hälsa, AI och medicin.
– Min dröm är att vi ska hitta en nisch där vi blir världsledande inom viss forskning och som resulterar i mycket spin-offs i form av företag.

Studenter hjälper Lekeberg med framtidsfrågan: Hur ska välfärden säkras?

Välfärden står inför stora utmaningar i framtiden. Samtidigt som fler blir äldre och kommer få behov av omsorg, blir vi allt färre i arbetsför ålder som kan utföra vården. För att tackla frågan tog Lekebergs kommun hjälp av två personalvetarstudenter genom Studentuppdrag.
– Det är fantastiskt vilket förtroende vi har haft från dem, säger Julia Ceder, student.