Vinnova satsar på sociala innovationer från Örebro

Vinnova väljer att stötta två sociala innovationer, som utvecklas i Social Impact Lab vid Örebro universitet, med totalt nästan 600 000 kronor. “Det betyder väldigt mycket för mig att få tid och möjlighet att utveckla modellen vidare”, säger Kristina Collén, som arbetar med Almamodellen.

FUHS vårmöte i Östersund

Ansvariga för universitetsholdingbolagen i Sverige (FUHS) samt de svenska innovationskontoren samlades för vårmöte i Östersund. Intensiva diskussioner om den samlade investeringsportföljen i tidiga starups och kommunikation av allt nyttiggörande som kommer från det akademinära innovationssystemet.

Minskat matsvinn med Matomatic

Med Matomatic AB:s mätinstrument är det möjligt för skolkök, restauranger och andra storkök att agera och planera så att matsvinnet kan minska. SLU Holding AB investerar i Matomatic som nu kompletterar sitt mätinstrument med ett prognosverktyg.