Nyttiggörande i världsklass – Lunchseminarium 20/10 11.30-13

I mitten av oktober presenteras den statliga utredningen om innovationsstödet vid universitet och högskolor av utredaren Alf Karlsson. Självklart finns ett intresse för denna utredning och det är också ett bra tillfälle att lyfta blicken och fundera på hur vi kan utveckla just nyttiggörande av forskning.

Bara dagar efter att utredningen har presenterats bjuder SISP och FUHS därför in till ett digitalt lunchseminarium. Slå dig ner framför datorn under lunchen, lyssna när utredaren presenterar sina förslag och delta i den efterföljande diskussionen

Länk till anmälan via sisp.se

Välkomna!

FUHS vårmöte i Östersund

Ansvariga för universitetsholdingbolagen i Sverige (FUHS) samt de svenska innovationskontoren samlades för vårmöte i Östersund. Intensiva diskussioner om den samlade investeringsportföljen i tidiga starups och kommunikation av allt nyttiggörande som kommer från det akademinära innovationssystemet.