Om FUHS

ALLMÄNT

FUHS bildades 2005 och har idag alla (18 stycken) svenska universitetsholdingbolag som medlemmar. Holdingbolagen, med i många fall innovationskontor, inkubatorer och i vissa fall science parks, är en betydelsefull plattform för kommersialisering, nyttiggörande och innovation kopplat till högskolevärlden. Universitetsholdingbolagen är en av ytterst få svenska institutionella investerare i tidiga skeden. FUHS är en ideell förening och har sitt säte i Solna.

FUHS ÄNDAMÅL

Universitetsholdingbolagen stöttar universitet och högskola med att öka värdet på kommersialiserbara innovationer, uppfinningar och verksamheter.

FUHS är en kunskaps– och erfarenhetsresurs inom kommersialisering, nyttiggörande och innovation för universitets- och högskolevärlden. Flera departement och andra organisationer vänder sig till föreningen med remisser.

FUHS bevakar utvecklingen inom universitetsholdingbolagsområdet i Sverige och internationellt.

Genom FUHS ges medlemmarna möjlighet att utbyta erfarenheter och information för att stärka och ta tillvara sina intressen.

FUHS

VÅRA PRIORITERADE OMRÅDEN

 1. Utveckla grunduppdraget att vara en legal och finansiell part till våra målgrupper. Med detta avses bland annat att arbeta med våra finansiella förutsättningar för investeringar och drift.
 2. Utveckla professionen inom vårt uppdrag. I dialog med andra parter öka kunskapen och förmågan hos våra medlemmar inom innovationsrådgivning och affärscoachning.
 3. Vara en självklar part i det lärosätesnära nyttiggörandet. Öka kunskapen om hur vi kan medverka till kommersiellt nyttiggörande och därtill relaterad samverkan.
 4. Vara en aktiv nod i det svenska akademiska innovationssystemet. Utveckla dialogen med andra intresse- och finansieringsstrukturer samt komma med inspel av påverkanskaraktär.
 5. Öka kännedomen om vår verksamhet. Visa vad vi skapar och levererar för att öka tillväxten i vårt samhälle.

STYRELSE

 • Ordförande Urban Eriksson
  SLU Holding AB
 • Ledamot Charlotte Ahlgren Moritz
  Malmö universitet Holding AB
 • Ledamot Camilla Viklund
  Umeå universitet Holding AB
 • Ledamot Gunilla Lundmark
  Uppsala universitet Invest AB
 • Ledamot Staffan Enting
  Högskolan i Halmstads utvecklingsbolag AB