Medlemmar

I Sverige finns det 19 universitetsholdingbolag – läs mer om dem nedan.

 

Chalmers Ventures AB

 

GU Ventures AB

 

Högskolan i Borås Holding AB

 

Högskolan
Kristianstad
Holding AB

 

HHU AB

 

Karlstads Universitet Holding AB

 

KI Holding AB

 

KTH Holding AB

 

LiU Holding AB

 

LUD AB

 

LU Holding AB

 

LTU Holding AB

 

Miun Holding AB

 

SLU Holding AB

 

SU Holding

 

UmU Holding

 

Uppsala Universitet Holding AB

 

Örebro Universitet Holding AB

 

Mau Holding AB