Chalmers Ventures AB

Chalmers Ventures AB

Chalmers Ventures förstärker och skalar upp universitetets arbete kring innovation och entreprenörskap i avsikt att utveckla fler snabbväxande teknikbolag från Chalmers och stärka entreprenörsandan bland studenter och forskare. Chalmers Ventures har fem program riktade till entreprenörer som önskar stöttning i kommersialiseringen av sina teknikbaserade idéer. Utöver affärsutvecklingsstöd har Chalmers Ventures möjlighet att investera i de bolag som ingår i eller har ingått i någon av processerna. Strategin är att investera i tidiga skeden med kapacitet att följa bolagen över tid.

liu-bild

Grundat: 2015 (Genom en sammanslagning av verksamheter som grundats 1997 och framåt)
Förvaltas av: Chalmers tekniska högskola AB
Verksamheter: Chalmers Ventures AB
VD: Sara Wallin
Kontakt: info@chalmersventures.com
Adress: Vera Sandbergs Allé 8, 41296 Göteborg
Webbadress: www.chalmersventures.com