Högskolan I Borås Holding AB

Högskolan I Borås Holding AB

Vårt uppdrag tar sin utgångspunkt i Högskolan i Borås mission om Vetenskap för profession och regleras genom ägardirektiv och uppdragsavtal. Föremålet för bolagets verksamhet är att förvärva, förvalta och sälja aktier och andelar i hel- eller delägda bolag som har till syfte att bedriva forsknings- och utvecklingsarbete (FoU) för kommersiell exploatering av projekt och kunskaper framtagna eller uppkomna inom ramen för verksamheten vid Högskolan i Borås, samt att förmedla uppdragsutbildning.

liu-bild

Grundat: 2004
Förvaltas av: Högskolan i Borås
VD: Erik Bresky
Kontakt: Erik Bresky 0733 – 778520
Adress: Högskolan I Borås Holding AB, 501 90 Borås
Besöksadress: Skaraborgsvägen 3, Borås
Webbadress: hb.se