Karlstads universitet Holding AB

Karlstads universitet Holding AB

Karlstads universitet Holding AB har två dotterbolag. Karlstads universitets Uppdrags AB hanterar universitetets uppdragsutbildning. Bolaget förmedlar, marknadsför, säljer, administrerar och kvalitetssäkrar uppdragen. Karlstads universitets Innovation AB etablerades under 2018 i syfte att vara ett av flera verktyg för Karlstads universitets uppgift och ansvar att nyttiggöra forskning och kunskap.

liu-bild

Grundat: 2002
Förvaltas av: Karlstads universitet
Verksamheter: Karlstads universitets Uppdrags AB, Karlstads universitets Innovation AB
VD: Håkan Spjuth
Kontakt: Håkan Spjuth, 070 – 683 1040
Adress: Karlstads universitet Holding AB, 651 88 Karlstad
Webbadress: www.kau.se/karlstads-universitets-uppdrags-ab
www.kau.se/forskning/samarbeta-med-forskare/innovationssamverkan/karlstads-universitets-innovation-ab
www.kau.se/forskning/samarbeta-med-forskare