KI Holding AB

KI Holding AB

Verksamheten är uppdelad i två huvuduppdrag – Innovation (KI Innovation AB samt KI Science Park AB) och Student- och forskarbostäder (KI Housing AB). Inom uppdraget Innovation ingår universitetets innovationskontor, som drivs av KI Innovation genom processerna INREACH och START. KI Innovation Driver också företagsinkubatorn DRIVE. Investeringsverksamheten i tidiga faser sker genom KI Holding AB.

liu-bild

Grundat: 1995
Förvaltas av: Karolinska Institutet
Verksamheter: KI Holding AB, KI Innovation AB, KI Science Park AB, KI Housing AB
VD: Hans Möller
Kontakt: Hans Möller, 0739 – 172947
Adress: KI Holding AB, Berzelius väg 3, 17165 Solna
Webbadress: www.kiholding.se