LiU Holding AB

LiU Holding AB

LiU Holding har i uppdrag att driva Linköpings universitets innovationskontor, LiU Innovation, samt att investera i forskningsnära bolag vilket görs genom LiU Invest. Inom ramen för LiU Holdings verksamhet ligger även företagsinkubatorn LEAD AB, Spetsa AB som erbjuder forskarkompetens samt Unitalent AB som förmedlar studentkonsulter.

liu-bild

Grundat: 1995
Förvaltas av: Linköpings Universitet
Verksamheter: LiU Innovation, LiU Invest, LEAD AB, Spetsa AB, Unitalent AB
VD: Johan Lilliecreutz
Kontakt: Johan Lilliecreutz, 013 – 28 69 90, johan.lilliecreutz@liu.se
Adress: Teknikringen 10, 581 83 Linköping
Webbadress: liuholding.se