LiU Holding AB

LiU Holding AB

LiU Holding samarbetar nära med Linköpings universitet och dess innovationskontor, LiU Innovation, för att kunna utveckla LiU-baserade forsknings- eller studentidéer genom den helägda företagsinkubatorn LEAD AB (lead.se). LiU Holding investerar (såddfinansiering) i tidiga forsknings- eller studentbolag genom LiU Invest (liuinvest.se). Inom ramen för LiU Holdings verksamhet ligger även Spetsa AB (spetsa.se) som erbjuder forskarkompetens samt Unitalent AB (unitalent.se) som förmedlar studentkonsulter.

liu-bild

Grundat: 1995
Förvaltas av: Linköpings Universitet
Verksamheter: LiU Invest, LEAD AB, Spetsa AB, Unitalent AB
VD: Johan Lilliecreutz
Kontakt: Johan Lilliecreutz, 013 – 28 69 90, johan.lilliecreutz@liu.se
Adress: Teknikringen 7, 581 83 Linköping
Webbadress: liuholding.se