LTU Holding AB

LTU Holding AB

LTU Holding fungerar som ett ägarbolag till bland annat de bolag som tillsammans utgör LTU:s innovationssystem. Bolaget är helt uppdrags- och projektfinansierat och har bland annat i uppdrag från LTU att jobba med att verifiera idéer från forskare och studenter, att skapa en större kontaktyta mellan regionens SME:s och LTU samt att sälja och marknadsföra universitetets uppdragsutbildningar. LTU Holding är delägare i inkubatorn ABI samt riskkapitalbolaget Lunova. LTU Holding äger också två kemiska anläggningar, LTU Green Fuels (100 %) samt Etanolpiloten (EPAB) tillsammans med Umeå universitet.

liu-bild

Grundat: 1995
Förvaltas av: Luleå tekniska universitet
Verksamheter: LTU Business, LTU Licens, ABI, Lunova, LTU Green Fuels AB, Luleå Science Park AB, EPAB
VD: Gry Holmgren Hafskjold
Kontakt: Gry Holmgren Hafskjold, 070 – 615 11 52
Adress: Aurorum 1A, 97775 Luleå
Webbadress: www.ltu.se