LU Holding AB

LU Holding AB

LU Holding är en del av innovationsverksamheten vid Lunds universitet och spelar en avgörande roll vid Lunds universitet. Nyttiggörandet kan ske genom bolagsbildningar såväl som licensieringar. Förutom investering och licensiering drivs även universitetets Studentkonsultbolag såsom ett dotterbolag till LU Holding.

liu-bild

Grundat: 1994
Förvaltas av: Lunds universitet
Verksamheter: LU Holding AB samt dotterbolagen LU License AB, Lunicore AB
VD: Linus Wiebe
Kontakt: Linus Wiebe, 0733 – 451240
Twitter: #Innovation_LU
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/lu-innovation/
Adress: Besöksadress: Sölvegatan 16, Postadress: Box 117, 221 00 Lund
Webbadress: https://www.innovation.lu.se/lu-holding