LUD AB

LUD AB

Linnaeus University Development AB – LUD AB äger en tredjedel av företagsinkubatorn Företagsfabriken i Kronoberg AB och äger en minoritetspost i Kalmar Science Park som bedriver inkubatorsverksamhet. Genom dotterbolagen Linnaeus Venture AB bedrivs viss investeringsverksamhet och via Linnaeus CoMission AB har man startat upp uppdragsverksamhet.

liu-bild

Grundat: 2007
Förvaltas av: Linnéuniversitetet
Verksamheter: LinnaeusVenture AB och Linnaeus CoMission AB
VD: Emma Hermansson
Kontakt: Emma Hermansson, 0703 – 574 316
Adress: Universitetsplatsen 1, 351 95 Växjö
Webbadress: www.lnu.se