Miun Holding AB

Miun Holding AB

Mittuniversitetets holdingkoncern består av moderbolaget Miun Holding AB och dotterbolagen Miun Venture (investerar i forskares och studenters nystartade bolag) och Miun Bridges (har projekt och avtal som främjar samverkan och nyttiggörande med utgångspunkt i lärosätets verksamhet). Verksamheten i moderbolaget koordinerar Licensbanken.se som genom licensiering nyttiggör forskning inom Innovationskontoret Fyrklövern. Miun Holding är också majoritetsägare i det regionala utvecklingsbolaget Peak Region AB.

liu-bild

Grundat: 2012
Förvaltas av: Mittuniversitetet
Verksamheter: Miun Holding AB, Miun Venture AB, Miun Bridges AB, Peak Region AB, licensbanken.se
VD: Robert Pettersson
Kontakt: Robert Pettersson, 010 – 1428215
Adress: Akademigatan 3, 83140 Östersund
Webbadress: www.miun.se/miunholding