Miun Holding AB

Miun Holding AB

Mittuniversitetets holdingkoncern består av moderbolaget Miun Holding AB och dotterbolaget Miun Venture som investerar i forskares och studenters nystartade bolag. Verksamheten i moderbolaget koordinerar Licensbanken.se som genom licensiering nyttiggör forskning inom Innovationskontoret Fyrklövern.

liu-bild

Grundat: 2012
Förvaltas av: Mittuniversitetet
Verksamheter: Miun Holding AB, Miun Venture AB, licensbanken.se
VD: Håkan Stenström
Kontakt: Håkan Stenström, 010 – 1428601
Adress: Holmgatan 10, 851 70 Sundsvall
Webbadress: www.miun.se/miunholding