Örebro universitet Holding AB

Örebro universitet Holding AB

Verksamheten är uppdelad i nyttiggörande och samverkan genom innovation och genom förmedling av kunskap. Uppdraget Innovation hanteras inom Örebro universitet Enterprise AB och innefattar ORU universitetets innovationskontor som en av fyra noder inom samarbetet Innovationskontoret Fyrklövern (Karlstad, Linné- och Mittuniversitet). Inom uppdraget Innovation ingår också investeringsverksamhet via ORU Invest och företagsinkubatorn Inkubera AB. Uppdraget Samverkan sker främst genom kommersialisering av forskar- och studentkompetens genom Uppdrag AB.

liu-bild

Grundat: 2012
Förvaltas av: Örebro Universitet
Verksamheter: Örebro universitet Enterprise AB, ORU Invest, Inkubera AB, Örebro universitet Uppdrag AB
VD: Anna Ragén
Kontakt: Anna Ragén, 070- 190 47 97
Adress: Fakultetsgatan 1, 701 82 Örebro
Webbadress: www.oru.se/samverkan/naringsliv/forsknings–och-utvecklingssamarbete/orebro-universitet-holding-ab