SLU Holding AB

SLU Holding AB

SLU Holding initierar, stödjer, utvecklar och investerar i, eller på andra sätt nyttiggör, kunskapsintensiva innovationer från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och andra lärosäten inom den gröna sektorn. Verksamhetsområdena är primärt inriktade på Innovationssupport och Investeringar. Inkluderat i Innovationssupporten är uppdraget att driva SLU:s innovationskontor. Investeringar sker främst i initiala och tidiga skeden i företag med SLU-anknytning.

liu-bild

Grundat: 1995
Förvaltas av: Sveriges lantbruksuniversitet
Verksamheter: Green Innovation Park
VD: Urban Eriksson
Kontakt: Urban Eriksson, 070 – 645 04 10
Adress: Almas allé 7, 756 51 Uppsala
Webbadress: www.sluholding.se