SU Holding

SU Holding

Stockholms Universitet Holding AB – SU Holding bedriver verksamhet som förvaltare och ägare i rörelsedrivna dotterbolag och kommersialiseringsprojekt i huvudsak sprungna från forskare, doktorander, alumner och studenter vid Stockholms universitet. Bolaget investerar, förvärvar, förvaltar och säljer aktier och andelar i hel- eller delägda bolag samt agerar med affärsutveckling samt genom ett aktivt ägarstöd även i samarbete med andra finansiärer och investerare av dessa bolag och verkar för att maximera nyttiggörande och kommersialisering av forskningsresultat och forskningskompetens vid Stockholms universitet.

SU Holding är även kommersiell partner vid ut-licensieringsaffärer sprungna ur forskningsresultat från Stockholms universitet. SU Holding äger dotterbolaget SU Inkubator AB

liu-bild

Grundat: 1995
Förvaltas av: Stockholms universitet
Verksamheter: Investeringar och affärsutveckling
VD: Mona Wilcke
Kontakt: Mona Wilcke 0736-903010
Adress: Universitetsvägen 8, 10691 Stockholm
Webbadress: www.suholding.se