Ansök till Vinnovas nya utlysning Framväxande tekniklösningar steg 1

Vinnovas nya utlysning Framväxande tekniklösningar steg 1 har öppnat. Ansökningsperioden är öppen fram till och med 30 maj 2023.

Framväxande tekniklösningar steg 1 2023 | Vinnova
Med det här erbjudandet finansierar Vinnova innovationsprojekt som stärker förutsättningarna för svensk deeptech. Syftet är att projekten ska bana väg för nästa generations transformativa systemlösningar. Satsningen ska resultera i marknadsledande innovationer med nationell resiliens, såväl för enskilda tekniklösningar som för de system de kommer att ingå i.

Vad kan ni söka för?
Innovationsprojekt som avser att ta forskningsintensiv teknik på åtta månader till Proof-Of-Concept av tekniklösning med plan för efterföljande nyttiggörande.

Vem kan söka?
Forskare och/eller teknikentreprenörer inom organisationer som är juridiska personer.

Hur mycket kan vi söka?
Bidragsbudget upp till en miljon kronor per projektpart, med upp till 100% bidragsnivå, med sannolikt en eller två projektparter per projekt.

Läs mer på https://www.vinnova.se/e/framvaxande-tekniklosningar/framvaxande-tekniklosningar-steg-1-2023/

Lämna ett svar