Cellfions biobaserade membran möjliggör nya energitillämpningar – KTH Holding och LiU Invest investerar

För att lösa klimatutmaningen krävs ny teknologi för ren energi t.ex. batterier och vätgas. En nyckelkomponent i sådana tillämpningar är ett membran. Dagens membran, som används i t.ex. väteproduktion, är inte biobaserade och prestandan behöver förbättras. Baserat på ledande forskning vid KTH, Linköpings Universitet och RISE har nu bolaget Cellfion AB bildats för att erbjuda membran baserade på biomaterial från den svenska skogen. Bolaget är grundat av ledande forskare, entreprenörer och med stöd av KTH Holding, LiU Invest och privata investerare.

Cellfion utvecklar och tillverkar biobaserade membran för användning i olika energitillämpningar. Membranen är gjorda av nanocellulosafibriller, utvunna från trä. Tekniken utgår därmed från miljövänliga råvaror tillgängliga i stor skala som möjliggör ny högpresterande, kostnadseffektiv och miljövänlig teknologi för att skapa ren energi. Bolaget fokuserar på två huvudapplikationer: organiska redoxflödesbatterier, en form av storskalig energilagring som kan användas för att stödja elnätet och PEM-elektrolysatorer, som används för produktion av grön vätgas.

“Cellfion tar nanocellulosa från att bara vara ett högpresterande förnybart material till att nu bli en del av framtiden för förnybar energi” Johan Erlandsson, CTO, Cellfion AB

Utvecklingen av Cellfions teknologi bygger på ett samarbete mellan tre av Sveriges främsta forskningsaktörer. KTH (Institutionen för Fiber- och Polymerteknologi), som arbetat med tillverkning och kemisk modifiering av materialet, Linköpings universitet (Laboratoriet för Organisk Elektronik), som arbetat med validering av membranen i elektrokemiska enheter, samt RISE (Printed Electronics Arena i Norrköping), som fokuserat på produktion och teknikvalidering.

Cellfion AB har nu bildats med stöd av och investeringar från KTH Holding, LiU Invest och  privata investeraren Hans Hentzell, tidigare vd för ICT Sweden (senare del av RISE). Han kommer att ta en styrelseroll i företaget tillsammans med tre andra erfarna styrelseledamöter: Ulf Troedsson, tidigare vd för Siemens Nordic, Magnus Wikström, tidigare CTO för BillerudKorsnäs samt Magnus Berggren, professor vid Linköpings Universitet och medgrundare av flera svenska startups.

”Detta är ett riktigt deeptech-företag baserat på stark forskning. Det är exakt vad KTH Holding vill investera i och stötta. Vi är glada att vara med och bilda Cellfion och stötta dem att ta sig an denna växande marknad för högpresterande och hållbara membran ” – Daniel Carlsson, Investment Manager, KTH Holding AB

Kapitaltillskottet gör det möjligt för Cellfion att utveckla sin affärsmodell samtidigt som man validerar sin teknik mot marknaden. Cellfion siktar på att i höst börja leverera prover till branschpartners för validering och feedback, vilket tar tekniken ett steg närmare marknaden.

”Vi känner oss oerhört lyckligt lottade som får arbeta med sådan otrolig teknik och vi känner stor  tacksamhet till forskarna vid KTH, LiU och RISE för de år av hårt arbete som har lagts ner i  utvecklingen av tekniken. Vi hoppas att vi genom vår nya biobaserade teknik kan bidra till mer hållbara material i branschen och samtidigt öka effektiviteten i olika elektrokemiska energiprodukter som kommer vara nyckelteknologier i det globala skiftet från fossila bränslen till förnybar ren energi ”- Liam Hardey, VD, Cellfion AB

För mer information, vänligen kontakta:

Liam Hardey: VD Cellfion AB

liam.hardey@cellfion.se

Telefon: +46 70 450 80 83

För pressbilder: se här

Cellfion AB- Cellfion AB är en svensk deeptech-startup som utvecklar och tillverkar biobaserade membran för elektrokemisk energiomvandling och lagring. Cellfions teknik är baserad på nanocellulosafibriller, ett material som utvinns från trä. www.cellfion.se

KTH Holding- KTH Holding investerar i lovande startup-bolag i tidigt skede som är sprungna ur forskning eller utbildning vid KTH. Investeringsportföljen består av fler än 40 företag med framgångsrika exempel som Atlas Antibodies, Volumental och Airmee.

LiU Invest- LiU Invest investerar i företag som bygger på projekt och idéer från Linköpings Universitet. Fokus är att investera i ett tidigt skede, antingen som ensam investerare eller tillsammans med andra investerare.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.