Nya metoder för säkert dricksvatten – SLU Holding investerar i BioCell Analytica

Nya innovativa analysmetoder från Sveriges lantbruksuniversitet har kapacitet att mäta effekter av såväl kända som okända miljö- och hälsoskadliga ämnen samt cocktaileffekter. Metoderna gör det därmed möjligt att upptäcka effekter av hittills okända kemiska föroreningar i miljön. SLU Holding AB har följt arbetet från start och investerar nu i bolaget BioCell Analytica Uppsala AB som siktar på att ta metoden till en bredare marknad.

Cellfions biobaserade membran möjliggör nya energitillämpningar – KTH Holding och LiU Invest investerar

För att lösa klimatutmaningen krävs ny teknologi för ren energi t.ex. batterier och vätgas. En nyckelkomponent i sådana tillämpningar är ett membran. Dagens membran, som används i t.ex. väteproduktion, är inte biobaserade och prestandan behöver förbättras. Baserat på ledande forskning vid KTH, Linköpings Universitet och RISE har nu bolaget Cellfion AB bildats för att erbjuda membran baserade på biomaterial från den svenska skogen. Bolaget är grundat av ledande forskare, entreprenörer och med stöd av KTH Holding, LiU Invest och privata investerare.

Fortsätt läsa ”Cellfions biobaserade membran möjliggör nya energitillämpningar – KTH Holding och LiU Invest investerar”