Grundläggande workshop för aktörer i det akademinära innovationsstödsystemet

Med syfte att skapa en bredare förståelse samt öka möjligheten till givande samarbeten har vi varit med och tagit fram en grundläggande workshop för nyanställda i innovationsstödsystemet som riktar sig till dig som är anställd vid innovationskontor, holdingbolag, klusterorganisation, science park eller inkubator.

Lämna ett svar