Vill skapa företagsboom kring framgångsrik forskning

Ett nytt investeringsråd ska hjälpa forskare och studenter att förverkliga sina idéer och skapa nytta i samhället. Rådets ordförande, Hans Sollerman, ser tre områden där han tror Örebro universitet har extra stor potential: mat och hälsa, AI och medicin.
– Min dröm är att vi ska hitta en nisch där vi blir världsledande inom viss forskning och som resulterar i mycket spin-offs i form av företag.

Studenter hjälper Lekeberg med framtidsfrågan: Hur ska välfärden säkras?

Välfärden står inför stora utmaningar i framtiden. Samtidigt som fler blir äldre och kommer få behov av omsorg, blir vi allt färre i arbetsför ålder som kan utföra vården. För att tackla frågan tog Lekebergs kommun hjälp av två personalvetarstudenter genom Studentuppdrag.
– Det är fantastiskt vilket förtroende vi har haft från dem, säger Julia Ceder, student.

Vinnova satsar på sociala innovationer från Örebro

Vinnova väljer att stötta två sociala innovationer, som utvecklas i Social Impact Lab vid Örebro universitet, med totalt nästan 600 000 kronor. ”Det betyder väldigt mycket för mig att få tid och möjlighet att utveckla modellen vidare”, säger Kristina Collén, som arbetar med Almamodellen.