Ska hjälpa forskare och företagare nå framgång med sina innovativa idéer

Örebro universitet, Patent- och registreringsverket och Svenskt Näringsliv anordar en immaterialrättsdag för att ge företagare och forskare en djupare förståelse av immaterialrätten.

Lämna ett svar