Studenter hjälper Lekeberg med framtidsfrågan: Hur ska välfärden säkras?

Välfärden står inför stora utmaningar i framtiden. Samtidigt som fler blir äldre och kommer få behov av omsorg, blir vi allt färre i arbetsför ålder som kan utföra vården. För att tackla frågan tog Lekebergs kommun hjälp av två personalvetarstudenter genom Studentuppdrag.
– Det är fantastiskt vilket förtroende vi har haft från dem, säger Julia Ceder, student.

Lämna ett svar