Så förbättrar vi Sveriges förmåga att ta forskningsresultat till marknaden

Inför den forskningspolitiska propositionen 2024 presenterar FUHS sex konkreta åtgärdsförslag som genom att nyttja redan befintliga strukturer, ökar Sveriges förmåga att omvandla forskningsresultat till innovationer som når marknaden.

Läs mer om förslagen här.